Zaloguj się do konta

Reorganizacja w Starostwie!!!

utworzono: 2015/04/12 15:48
brandon

Kolejny pomysł na reorganizację Starostwa ukazuje brak podstaw znajomości prawa wśród "decydentów" w temacie jednostek samorządu terytorialnego.

Dopiero co wrzało, jak to powiat będzie musiał oddać grube miliony za zawyżanie subwencji oświatowej, a tu następny hit.

Nawiązując do tekstu - Rzecznik zamiast promocji na celowniku Marcin Podsędek -

 „ Jedną z istotniejszych zmian we wspomnianym nowym regulaminie organizacyjnym, przez radnych przyjętym, jest likwidacja Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, a utworzenie nowego wydziału o podobnym  zakresie obowiązków pn. Biuro Rzecznika Prasowego. Jak wyjaśniła na sesji starosta Gonta, część obowiązków likwidowanego Wydziału Promocji przejmie Wydział Organizacyjny,  inne Powiatowy Zespół Edukacji, który poszerzy swoją nazwę o nowe sfery działalności, tj. Kulturę i Sport ”.

Ustawa o systemie oświaty umożliwia organowi prowadzącemu zorganizowane jednostki, do zadań której należeć będzie wyłącznie obsługa ekonomiczno - administracyjna szkół . W naszym powiecie jednostką taką jest Powiatowy Zespół Edukacji. Zadaniem tej jednostki jest zgodnie z prawem jedynie realizacja zadań organu prowadzącego, wymienionych ustawie o systemie oświaty,         a w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W takim przypadku przerzucanie zadań nieprzewidzianych prawem dla jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół jest ewidentnym i zamierzonym złamaniem prawa, a co za tym idzie zawyżaniem wydatków na oświatę pokrywanych z subwencji oświatowej. Ale to już wykażą następne kontrole. Tylko kto, ile i z czyich będzie musiał wtedy oddać.[2015-04-12 15:48]

stawik12

Podobno , tak do mnie dotarło już ktoś powiadomił Rio o tym przypadku. Ta instytucja jak znam , to w takich wypadkach się nie śpieszy , bo i po co . Odsetki od kar i tak liczone są od momentu podjęcia złych decyzji , a nie od momentu kontroli. [2015-04-12 16:39]

wszystkieryskitofajnechlopaki3

Jestem jak najbardziej za reformą w urzędach pod warunkiem że jednych matołków nie zastąpią koleni matołkowie.
O pracy obecnego jeszcze dyrektora warto zapytać ludzi z którymi współpracował - a ich opinia jest jedna FACET NIE NADAJE SIĘ DO TEJ PRACY.
Zresztą czego wymagać od kogoś kto dostaje prace po znajomości.

Natomiast jeżeli na jego miejsce przyjdzie pani, która pcha się na wszystkie zdjęcia dotyczące pracy powiatu lub jest na wszystkich zdjęciach podczas zawodów organizowanych przez osir to będzie gorzej niż było.
[2015-04-13 13:59]