Zaloguj się do konta

Nieprawdziwie o śmieciach

utworzono: 2016/01/23 13:56
dragon36

Stop dla śmieci w Chodakowie".  ,a co tu miało nie być ,most dla Karwowa,etc,ale chwala że ten most na Bzurze i ronda jakos sie zrobily superosko.Reszty dat do zapamiętania nie pamiętam.

[2016-10-21 10:21]

jerzyk2205

Jedno z sochaczewskich mediów poinformowało, że m.in. Sochaczew przechodzi do regionu centralnego, co może przełożyć się na niższą cenę. W związku z tym "od lipca 2017 sochaczewskie śmieci przestaną trafiać na składowisko odpadów w Płońsku". Ta informacja wymaga sprostowania. Otóż po pierwsze: śmieci zmieszane z Sochaczewa trafiały nie na składowisko, tylko do instalacji przetwarzania odpadów (sortownia i kompostownia). Pozostała po sortowaniu część odpadów, tzw. balast, wożona była na składowiska poza Płońskiem (wskazane w WPGO), co miało bezpośredni wpływ na cenę za tonę śmieci na bramie RIPOKu w Płońsku. A po drugie, to sochaczewskie śmieci nie będą mogły już trafiać do Płońska nie od lipca, a od początku roku 2017 (jeśli do końca 2016 r. Sejmik zdąży uchwalić zaktualizowany WPGO). Śmieci powinny trafić wówczas do "tańszych instalacji" w regionie centralnym. Zatem mieszkańcy Sochaczewa powinni mieć taniej nie od lipca (zgodnie z dziennikarską sugestią), a od początku roku 2017. Czy tak będzie? Wątpię.

[2016-11-05 21:39]

jerzyk2205

Mam nadzieję, że burmistrz podczas dzielnicowych spotkań nie zapomni pochwalić się przed mieszkańcmi "modelową gospodarką śmieciową" i powiatowym (dla gmin z powiatu) Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chodakowie?

[2016-11-17 21:06]

jerzyk2205

Zgodnie z dyrektywą unijną rząd musi zmobilizować samorządy do zwiększenia segregacji. Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w każdej gminie powinien funkcjonować PSZOK. Zorganizowane przez gminę punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK powinny zacząć działać od 1 lipca 2013 r., tj. daty wejścia w życie nowego systemu odbierania odpadów komunalnych. Taki punkt można wybudować za dotację w wysokości do 85%. Termin składania wniosków w tym roku trwał od maja i minął z końcem lipca. Czy ktoś się ubiegał? Będą jednak jeszcze kolejne szanse.

[2016-11-18 18:54]

dragon36

jak na razie to jest pSZOK ale cenowy.

[2016-11-19 09:46]

jerzyk2205

Po trzech latach funkcjonowania można uczciwie powiedzieć, że płoński system gospodarowania odpadami działa modelowo. Ciekawostką jest, że ilość odpadów zmieszanych zbieranych rocznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Płońsku jest niemal dwukrotnie wyższa niż średnia dla Mazowsza (wg. danych Urzędu Statystycznego za 2014 r.) i wynosi ok. 400 kg na mieszkańca. To najwyższy wskaźnik na Mazowszu (bez Warszawy). Za ubiegły rok (2015) ilość odpadów (zmieszanych i segregowanych) na 1 mieszkańca wyniosła ok. 440 kg rocznie. Zniknęły w tym czasie "dzikie wysypiska".

[2016-11-20 09:15]

dragon36

co tu stale klepac to samo ,pisałem kiedyś miasto miało swoją firmę i można było to siłą woli postawić na wysokim poziomie ,wyszło jak wyszło a teraz to mozna sobie te mapki pooglądać tylko po co ?.

[2016-11-20 10:07]

jerzyk2205

Panie dragon36, nie wszystkich satysfakcjonuje bylejakość.Ceny za śmieci w Sochaczewie są niewspólmiernie wysokie do jakości systemu ich zbierania i zagospodarowania w mieście. Propaganda miejska, która zmonopilizowała przekaz do mieszkańców i której Pan też chyba uległ, próbuje za wszelką cenę usprawiedliwić swoją mizerną sprawność w gospodarce śmieciowej. Ja tej popeliny nie kupuję. Wytwarzam śmieci, płacę za ich odbiór i zagospodarowanie i widzę przepaść, która dzieli nas w tej kwestii od innych samorządów, np. Płońska. Informacje zamieszczane przeze mnie nie są adresowane do klakierów i hejterów broniących niesprawnego układu. Dodając kolejne wpisy w tym temacie mam na uwadze mieszkańców myślących, poszukujących prawdy i wymagających rzetelności w wydawaniu pieniędzy publicznych. Właśnie po to!

[2016-11-20 10:45]

jerzyk2205

Jak to możliwe, że przy wyższej sile nabywczej, sochaczewianie wytwarzają ok.190 kg śmieci zmieszanych rocznie (wg. danych UM - SIWZ 2016), tj. prawie dwukrotnie mniej niż dysponujący niższą siłą nabywczą płońszczanie?

Według definicji siła nabywcza to wydatki konsumentów pokrywające koszty związane z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, na media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport i wydatki konsumpcyjne.

[2016-11-20 21:12]

jerzyk2205

Płońsk współpracuje w temacie gospodarki odpadami komunalnymi z norweską gminą Nes. Wspiera go w tym Związek Miast Polskich. A jak się ma dalsza współpraca Sochaczewa z norweską gminą Ullensaker? Przedstawiciel obecnej ekipy z sochaczewskiego magistratu odwiedził na początku poprzedniej kadencji siedzibę gminy w Jessheim i raczej na tym się skończyło. Burmistrz Ullensaker kommune odszedł w tym roku na emeryturę, więc chyba jesteśmy w punkcie "0".

[2016-11-21 22:37]

jerzyk2205

Dzisiaj zakończyła się wizyta przedstawicieli Esval Miljopark z Norwegii w PGK w Płońsku Sp. z o.o. Goście, którzy są europejskim liderem w zakresie segregacji z uznaniem wyrażali się o płońskim systemie gospodarowania odpadami. Ciekawostką jest, że mieszkaniec Płońska wytwarza podobną ilość śmieci co mieszkaniec gminy Nes. Płońsk zamierza korzystać z norweskich doświadczeń.

[2016-11-24 18:32]

jerzyk2205

Rząd wypowiada wojnę patologiom w zakresie przekazywania odpadów. Teraz kierowca przewożący śmieci będzie każdego dnia rozliczał się z tego co odebrał.  

Resort środowiska przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy dokumentów ewidencji odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Projekt przewiduje wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych, która umożliwi na każdorazowe potwierdzenie przyjęcia odpadów przez uprawnione podmioty i rozliczenie mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin w systemie dziennym. 

Sochaczewianie poznają prawdę?

[2016-11-25 18:33]

jerzyk2205

Według najnowszych danych GUS w 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10 863,5 tys. ton odpadów komunalnych, a więc o 5,2% więcej niż rok wcześniej. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 283 kg zebranych odpadów komunalnych, w tym najwięcej w województwach: dolnośląskim (340 kg), zachodniopomorskim (337 kg), śląskim (332 kg) i lubuskim (328 kg); najmniej natomiast w województwach: świętokrzyskim (166 kg), lubelskim (180 kg) i podkarpackim (196 kg).

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.srodowisko/169706/GUS-o-odpadach--Polacy-produkuja-coraz-wiecej-smieci--Najmniej-w-Swietokrzyskiem

[2016-11-28 21:57]

jerzyk2205

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów od 1 lipca 2017 roku? Czekają nas zmiany. Czy wzrosną koszty?

"Projekt zakłada obligatoryjną zbiórkę pięciu frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych określając sposób oznaczenia pojemników lub worków wykorzystywanych w tym zakresie:

  1. Papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) – pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”;
  2. Szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – pojemniki lub worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”. Dodatkowo projekt dopuszcza fakultatywne wydzielenie frakcji: szkło bezbarwne (pojemnik lub worek koloru białego oznaczone napisem „Szkło bezbarwne”) oraz szkło kolorowe (pojemnik lub worek koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło kolorowe”);
  3. Metale (w tym odpady opakowaniowe z metali) zbierane łącznie z tworzywami sztucznymi (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych) oraz opakowaniami wielomateriałowymi - pojemniki lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  4. Odpady ulegające biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) - pojemniki lub worki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio” ".
[2016-11-30 18:50]

jerzyk2205

A może burmistrz, zamiast wymyślać jakieś absurdalne historyjki na usprawiedliwienie wysokości opłat za śmieci w mieście, pojechałby zobaczyć jak zagospodarowuje się sochaczewskie śmieci w płońskim RIPOK? [2016-12-02 21:36]

jerzyk2205

W dniu 19 grudnia Sejmik uchwali Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. Ponieważ sochaczewskie śmieci od stycznia nowego roku będą musiały być zagospodarowane w jednej z instalacji regionu warszawskiego, oczekuję od władz miasta weryfikacji kosztów. Śmieci nie będą już jeździć do Płońska, co zdaniem burmistrza i jego rzecznika bezpośrednio rzutowało na wysoką opłatę za śmieci w Sochaczewie. Dlaczego więc w projekcie budżetu na 2017 r. w stosunku do 2016 r. kwota na gospodarkę odpadami znacznie wzrasta przy niezmienionych opłatach??? A różnica w 2017 r. pomiędzy dochodami z opłat mieszkańców (5 mln184 tys.zł), a wydatkami z budżetu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (6 mln 175 tys.zł) wynosi prawie 1 mln zł??? Państwo radni, czy rozumiecie o co tu chodzi? [2016-12-17 23:44]

Reage77

Panie Jerzy, tzn. burmistrz i RM podniosą nam cenę za śmieci? [2016-12-20 10:17]

jerzyk2205

Nie wiem, jak radni mogli nie zauważyć tak istotnej różnicy między dochodami a wydatkami na gospodarkę odpadami. Przecież to aż prawie 1 mln zł!!! System gospodarowania odpadami jest ustawowo samofinansującym się, tzn. ile pieniędzy wpływa do gminy z opłat od mieszkańców, tyle gmina przeznacza na obsługę systemu (odbiór i zagospodarowanie). Dlaczego więc chce wydać o milion więcej? Czy to sie wiąże z jakąś podwyżką cen za śmieci? Zobaczymy w połowie roku, jak już miasto na dobre zacznie funkcjonować w regionie warszawskim. Ponoć tam ma być taniej, więc ten milion to może być ukryta wśród śmieci rezerwa finansowa na inne cele. [2016-12-22 23:09]

jerzyk2205

Kolorowa reforma. Rozporządzenie MŚ wprowadza selektywną zbiórkę odpadów w podziale na pięć frakcji. W Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła" w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Rozporządzenie resortu środowiska określa też kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone odpady: - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier" - odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło". - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale i tworzywa sztuczne". - jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne" - odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio". Koszty wprowadzenia pojemników lub worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniosą samorządy. Jednak wydatki te mogą zostać przeniesione przez gminę na właścicieli nieruchomości, poprzez wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wprowadzenie pojemników lub worków na odpady w określonych kolorach gminy będą miały czas do 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r. [2017-01-14 22:05]

robroy

. [2017-01-15 05:34]

adam11111

niedobrze oj niedobrze ten geniusz samorządowy znowu sam z sobą gada..... i do tego pisze głupoty. Oby tylko jego szef z Płońska się nie dowiedział bo może facet wylecieć z przechowalni..... [2017-01-15 13:12]

markJ

Człowieku z jedynkami , jak już się coś mówisz to merytoryczne , a nie wszystkich obrażasz . Powiem ci zgodnie z przysłowiem , JAKI PAN TAKI KRAM . Ty do pięt nie dorosłeś P. jerzykowi . [2017-01-15 13:29]

jerzyk2205

Ten wątek założyłem rok temu. Od tego czasu wiele się zdarzyło w temacie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Sochaczewie. Skutki odczuwają kieszenie mieszkańców, w tym również moja. Jako osoba funkcjonująca na codzień w dobrze zorganizowanym systemie innego samorządu mam możliwość obserwowania poczynań zarówno gminy miejskiej, jak i Spółki miejskiej, która pełni funkcję jednej z lepiej zorganizowanych na Mazowszu, Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest więc mi łatwo ocenić na tle dobrego przykładu co robią, mówią i piszą sochaczewscy decydenci. Jeśli ktoś śledził moje kolejne wpisy to dostrzegł, że przekazuję merytoryczne informacje i uwagi, którym od początku wątku towarzyszą personalne ataki na mnie anonimowych popleczników obecnej władzy. Zanosi się jednak, że za rok naczelny prezes zabierze im "cyca" i spadnie popyt na hejt. Tymczasem nie podzielam optymizmu burmistrza, który zabiegał u marszałka o przeniesienie Sochaczewa do regionu warszawskiego, co oznacza konieczność wożenia sochaczewskich śmieci do Warszawy. A tam sytuacja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych nie jest wesoła. http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/instalacja-do-przerobki-odpadow-w-radiowie-moze-zostac-zamknieta-od-2017-r,86625.html Z artykułu wynika, że aktualnie instalacje warszawskie starają się o pozwolenia zintegrowane. Uruchomienie rozbudowanej spalarni w Warszawie planowane jest w 2020 roku. Zdaniem wiceministra odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami "pojawiają się więc dwa lata, w których Warszawa może mieć poważny problem z odpadami". Czy nie odczują tego mieszkańcy Sochaczewa? Burmistrz obiecał, że będzie lepiej i może taniej. [2017-01-22 20:50]

jerzyk2205

Niestety edycja nie działa, więc nie mogłem skorygować braku spacji "na co dzień". [2017-01-22 21:19]

jerzyk2205

Panie burmistrzu albo rzeczniku burmistrza, magistrat odpowiada za zagospodarowanie odebranych od mieszkańców odpadów. Sochaczew jest już w regionie centralnym. W związku z tym pytam: gdzie teraz jeżdżą sochaczewskie odpady komunalne? [2017-01-24 22:57]