Zaloguj się do konta

Nieprawdziwie o śmieciach

utworzono: 2016/01/23 13:56
jerzyk2205

Burmistrz Sochaczewa rozstrzygnął przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez okres 3 lat, od 1.05.2017 do 30.04.2020 r.

Zgłosiło się 2 oferentów:

Oferent nr 1

PARTNER Gospodarka Odpadami

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

                        Cena oferty brutto:                            - 15 148 030,32 zł

dodatkowy zakres usług tj. częstotliwość odbioru odpadów zielonych: 1

 

Oferent nr 2

Konsorcjum Firm

REMONDIS Sp. z o.o.

Oddział Sochaczew

ul. Żyrardowska 6

96-500 Sochaczew

ZEBRA Recykling Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 8

96-500 Sochaczew                

                        Cena oferty brutto:                            - 16 730 597,28 zł

dodatkowy zakres usług tj. częstotliwość odbioru odpadów zielonych: 1

W związku z powyższym zamówienie pozyskał Oferent nr 1, a więc nowa firma PARTNER z Warszawy. Jej oferta prawdopodobnie pozwoli utrzymać opłaty za śmieci na dotychczasowym poziomie. Nie wiadomo jeszcze, czy i gdzie będzie funkcjonował ustawowo wymagany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Czy można zatem mówić o pierwszym od początku reformy śmieciowej sukcesie miasta? Byłbym ostrożny. Nowy podmiot musi mieć trochę czasu, aby się wykazać. Początki z pewnością nie będą łatwe. Do końca miesiąca kwietnia nowa firma musi wyposażyć mieszkańców w swoje pojemniki i worki i ustalić harmonogram odbioru odpadów. To będzie pierwszy test na sprawność firmy.

[2017-04-02 18:17]

jerzyk2205

Informacja z magistratu: "W Sochaczewie za śmieci segregowane płacimy 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za niesegregowane 22.00 zł. Stawki obowiązują do końca kwietnia 2017 roku, bo na taki okres ratusz zawarł umowę z konsorcjum Remondis&Zebra". Czyli wkrótce dowiemy się ile będziemy płacić za śmieci od maja br. Ponoć ma być taniej. Umowa na prowadzenie PSZOK dla gmin powiatu obejmuje okres do 30 czerwca 2017 roku. A co dalej?

[2017-04-08 13:08]

jerzyk2205

Szkoda, że magistrat w swoich prognozach nie uwzględnia rządowych realiów. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska skierowano już do podpisu Prezesa Rady. W efekcie z początkiem 2018 r. wzrosną opłaty za składowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi przepisami opłaty za składowanie odpadów komunalnych będą stopniowo wzrastać. W 2020 r. za składowanie jednej tony trzeba będzie zapłacić 270 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż kosztuje to obecnie. W górę pójdą też opłaty za składowanie odpadów opakowaniowych, odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, zużytych baterii, akumulatorów i sprzętu elektrycznego. Resort środowiska podwyżkę opłat argumentuje tym, że ma ona powstrzymać gospodarujących odpadami przed składowaniem zmieszanych odpadów komunalnych. Oczekuje się, że dzięki wzrostowi opłat na składowiskach zmniejszy się także ilość posegregowanych odpadów komunalnych (papier, szkło, plastik), które trafiają na składowisko zamiast zostać poddane recyklingowi. Wejście rozporządzenia w życie planowane jest na 1 stycznia 2018 r., ale najwidoczniej Sochaczewa to nie dotyczy.

[2017-04-10 13:21]

Grabiec

Pytanie: /czy Gmina zapłatę za wywóż śmieci może realizować tylko z opłat "podatku śmieciowego"?

[2017-04-10 16:02]

adam11111

Znowu "geniusz samorządowy" gada sam z sobą.

[2017-04-10 17:09]

jerzyk2205

No proszę, po dwóch miesiącach niebytu w tym wątku "gołębi miszcz znaku pięć jedynek" wzdął się i postanowił uruchomić swój kuper. Zaczęło być tu zbyt merytorycznie i niesmrodliwie.

@Grabiec

W odpowiedzi na pytanie polecam ciekawy artykuł:

http://prawodlasamorzadu.pl/2015.07.15-czy-mozna-doplacac-do-systemu-%E2%80%9Esmieciowego%E2%80%9D.html

 

[2017-04-10 18:15]

markJ

Jedynki czy masz świadomość , że na tym forum jesteś traktowany jak śmierdzące jajo , 

zmień forum na te od ,, rugbisty " 

[2017-04-10 21:10]

jerzyk2205

Na początku kwietnia magistrat poinformował o wyborze tańszej oferty w przetargu śmieciowym. Wówczas komentując zadałem pytanie: "Czy można zatem mówić o pierwszym od początku reformy śmieciowej sukcesie miasta? Byłbym ostrożny".

Wygląda na to, że moja ostrożność jest uzasadniona. Co prawda magistrat i jego biuletym milczą, ale ponoć sochaczewskie konsorcjum złożyło odwołanie od burmistrzowskiego rozstrzygnięcia, a to oznacza mniejsze lub większe komplikacje w dalszym funkcjonowaniu odbioru i zagospodarowania śmieci. Oby jak najmniejsze.

Tymczasem Ministerstwo Środowiska podnosi poprzeczkę i zaczyna zwiększać wymagania wobec gmin, które są od lipca 2013 r. odpowiedzialne za odbiór i właściwe zagospodarowanie śmieci komunalnych. 

[2017-04-18 19:35]

jerzyk2205

Czy burmistrz ma jeszcze jakiegoś rzecznika? Dlaczego nie informuje się mieszkańców o takiej istotnej sprawie?

Informacja  z dzisiejszej (21.04.2017 r.) wokandy Krajowej Izby Odwoławczej:

Sala rozpraw: 511

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 692/17

Odwołujący: Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o., Zebra Recykling Sp. z o.o. - Warszawa

Zamawiający: Gmina Miasto Sochaczew - Sochaczew

 

 

 

[2017-04-21 08:47]

markJ

Czy aby napewno specyfikacja była napisana właściwie , w punkcie PSZOK . 

[2017-04-21 11:04]

Reage77

Powiadomiom że przegrali... :)

[2017-04-21 11:11]

Reage77

tzn powiadomią.. ;)

 

[2017-04-21 11:13]

Ajakos

Różne cuda w przetargach się dzieją więc się nie zdziwię jak miasto przegra i okaże się że zapłacimy kolejną bańkę więcej a może to taka gra?

[2017-04-21 11:28]

jerzyk2205

Wreszcie dzisiaj na stronie miejskiej ukazał się optymistyczny tekst pt."Nowy operator wywiezie nasze śmieci" informujący, że skarga sochaczewskiego konsorcjum została przez KIO oddalona. W związku z tym magistrat chwali się, że "W tym tygodniu miasto podpisze trzyletnią umowę z nowym operatorem. To bez wątpienia duży sukces i koniec długiej batalii władz miasta o wprowadzenie konkurencji na nasz teren". Burmistrz już widzi sukces! Chciałbym jako sochaczewski płatnik, aby tak było, ale niestety nie podzielam entuzjazmu miejskich decydentów. Faktem jest, że miasto wybrało tańszą usługę, ale czas pokaże czy lepszą. Nowa firma nie będzie mieć łatwego startu, gdyż ma tylko tydzień do rozpoczęcia świadczenia usług. Sukces, to sukces. No chyba burmistrz wie co mówi.

[2017-04-24 21:34]

jerzyk2205

Dzisiaj 28 kwietnia o 7.00 rano śmieciarka Remondisa opróżniła pojemniki na odpady zmieszne i jednocześnie zabrano je, ładując na drugi samochód. Pozostawiono pustą altankę śmieciową, a przed nami weekend i kilka świątecznych dni. Czy te pojemniki nie powinny być zabierane dopiero w maju? Mam nadzieję, że nowa firma niezwłocznie podstawi pojemniki, a mieszkańcy osiedla nie będą musieli przechowywać śmieci w domach.

[2017-04-28 08:46]

robertm

Panie Jerzy czy mógłby Pan podać dokładny adres tej pustej altanki śmieciowej.
Chętnie to sprawdzimy i zadamy pytanie firmie Remondis dlaczego łamie umowę - wedle naszych informacji uzyskanych od Agnieszki Tomaszewskiej - naczelniczki Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami do 1 maja wszystkie pojemniki Remondisu powinny pozostać na miejscu, a mieszkańcy mogą do nich wysypywać śmieci

[2017-04-28 10:21]

jerzyk2205

Wspólnoty mieszkaniowe przy Piłsudskiego (przy Ogrodniku). Dziękuję za szybką interwencję.

[2017-04-28 11:50]

robertm

Poproszę o dokładny adres, chcemy sprawdzić Pańskie doniesienia

[2017-04-28 12:22]

robertm

Od Pani Agnieszki Tomaszewskiej mam małe sprostowanie - konsorcjum Remondis&Zebra ma prawo zabierać pojemniki przed 1 maja, zaraz po tym do altanek śmieciowych powinny wjechać pojemniki firmy Partner. Jeśli gdzieś pojawia się problem, że już nie ma pojemników Remondis&Zebra, a wciąż nie dojechały te od firmy Partner - należy zgłaszać takie przypadki w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM (tel. 46 86 222 35 w. 410 lub 337)

[2017-04-28 12:50]

jerzyk2205

Wczoraj rano zabrano z otoczenia naszej altanki śmieciowej pojemniki typu dzwony do segregacji szkła i papieru oraz ażurowy kontener na plastik. Gniazdo odpadowe z którego korzystały trzy wspólnoty mieszkaniowe, wzorowo segregując odpady, przestało istnieć. Nowe pojemniki do segregacji wciąż nie dojechały. Tym razem cierpliwie poczekamy, zmuszeni do rezygnacji z segregacji. Zobaczymy ile potrwa to wciąż bez segregacji.

 

[2017-05-05 20:39]

adam11111

Panie jerzyk teraz śmieci są w koszach za Pana rządów były na ulicy i tam wiatr robił segregacje. A gniazdo? Czyżby pan już rozmawiał z ptaszkami a może ze swoim ..... jakimś udomowionym. Od kiedy mieszkańcy socho powiedzieli panu dość to wali pan w to gniazdo, w którym pan siedział i skutecznie rozwalał. Skończ pan.. wstydu oszczędź. Może to zdjęcie warto zmienić bo ludzie tego szyderczego uśmiechu mają dość...

[2017-05-07 11:23]

jerzyk2205

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych miasto zapisało wymóg:

"3.2. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki i worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostosować wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak GPS, tachograf. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00 - 20.00."

Umowa obowiązuje od 1 maja, a propaganda miejska w ostatni roboczy dzień kwietnia (28.04.) informuje mieszkańców, że "Nowy operator będzie dostarczał pojemniki do domów prywatnych najszybciej jak się da. Jest to jednak ogromna operacja - w Sochaczewie śmieci są odbierane z ponad 4735 domów jednorodzinnych". Chwilę wcześniej odtrąbiono sukces burmistrza związany ze zmianą firmy. Czy wówczas miejscy propagandziści wierzyli w to, że firma obsłuży tyle domostw w kilka dni, dostarczając im nowe pojemniki? Dlaczego burmistrz nie rozpoczął procedury przetargowej przynajmniej miesiąc wcześniej, aby dać firmie czas na terminową wymianę pojemników? Kiedy zaczęły się problemy nastąpiła zmiana propagandowego tonu i pojawiła się prośba o wyrozumiałość, cierpliwość oraz natychmiastowe zgłaszanie problemów. Czy mieszkańcy muszą się stresować z powodu kolejnej indolencji magistratu?

[2017-05-07 12:47]

adam11111

Jednak choroba nie wybiera......... żal d.... ściska... a może depresja.... szkoda chłopa...

 

[2017-05-07 13:04]

jerzyk2205

I znowu pięciojedynkowy gołąb karmiony przez władzę zaczął się wypróżniać.:)

 

[2017-05-07 16:03]

krzysztof-kwiatkowski

gdzie ten post sie podział  ...?!!

 

[2017-05-09 08:34]