Zaloguj się do konta

Nieprawdziwie o śmieciach

utworzono: 2016/01/23 13:56
jerzyk2205

Panie robroy, ten serial nabierze wkrótce kolorytu i będzie łatwiej również Panu zrozumieć wtedy jak do tego doszło. Proszę się nie irytować moimi wpisami, one mają sens tylko jeśli ktoś śledzi problematykę odpadową w sposób systematyczny. Proszę ignorować ten wątek jeśli lubi Pan niespodzianki. [2018-12-28 12:25]

jerzyk2205

W Sochaczewie jeszcze cicho, a tymczasem inni już mają kłopoty.
"Problemy z odbiorem śmieci zmieszanych z terenu gminy Nieporęt. Firma Partner będąca liderem konsorcjum organizującego wywóz odpadów wypowiedziała gminie umowę. Po negocjacjach z gminą zgodziła się jednak na jeszcze dwa odbiory odpadów".
"13 grudnia radni z gminy Nieporęt podjęli decyzję o podniesieniu opłat za odbiór odpadów. Stawka miesięczna od osób deklarujących segregację śmieci wyniesie od nowego roku 18 zł, a od osób niesegregujących odpady 40 złotych"
. (Gazeta Powiatowa)
A przecież premier obiecał, że będzie taniej? [2019-01-07 22:15]

jerzyk2205

Żeby sprawnie poruszać się po rynku śmieci i ekonomicznie organizować odbiór oraz zagospodarowanie odpadów, trzeba chcieć zrozumieć jak działa cały system, nie ograniczając się tylko do wyboru firmy obsługującej mieszkańców. Sochaczewscy decydenci w swoich publicznych wypowiedziach potwierdzili marną wiedzę na temat tego rynku. Prosili usilnie marszałka o zgodę i ostatecznie przenieśli miasto z regionu płockiego do regionu centralnego, gdzie ceny za 1 tonę śmieci zmieszanych w RIPOKach warszawskich wciąż są wysokie. Z powodu sporu sądowego wojewody z marszałkiem, ten skorygowany plan nie wszedł w życie, a sochaczewskie odpady nadal wożono do RIPOK w Płońsku, dzięki czemu nie było kolejnej podwyżki opłat dla mieszkańców. Na szczęście samorząd wojewódzki w ostatnim czasie uchwalił nowy plan, w którym region płocki połączono z warszawskim. Burmistrz ma teraz do wyboru w regionie 10 instalacji zagospodarowania odpadów zmieszanych. Nie może już narzekać na monopol. Może wybrać najtańszą instalację i spełnić obietnicę wyborczą z pl. Kościuszki, że śmieci będą tańsze. [2019-03-26 23:16]

jerzyk2205

Pomysł, aby mieszkańcy płacili za śmieci w zależności od ilości zużytej wody pochodzi z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Są tam zawarte cztery metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
- od powierzchni lokalu mieszkalnego,
- od gospodarstwa domowego.
Dotychczas w Sochaczewie funkcjonowała metoda od mieszkańca. Władze miasta obawiają się drastycznego wzrostu opłaty przy stosowaniu tej metody, więc proponują nową metodę, co dezorientuje mieszkańców. Szkoda, że zlekceważono moje sugestie współpracy miasta i kilku gmin z powiatu z RIPOK w Płońsku. Mieszkańcy Płońska dzięki tej instalacji mają gwarancję stabilnych opłat za śmieci od początku reformy odpadowej w 2013 roku. Do końca roku 2018 opłaty za śmieci wynosiły: 11 zł za śmieci segregowane i 15 zł za zmieszane od mieszkańca. Od stycznia 2019 roku opłaty wzrosły do 13 zł za śmieci segregowane i 18 zł za zmieszane. [2019-06-04 23:11]

JKS

Wydaje mi się, że miłościwie nam panujący przeciągnęli z ustaleniem ryczałtu, pomijając już wysoce niesprawiedliwą choć dopuszczalną metodę ustalenia wysokości opłaty za odpady komunalne od ilości zużytej wody. Ryczałt ten ma wynosić 19,75 zł i wynika ze stawki 7,90 X 2,5m3 = 19,75 wody. 2,5 m3 to wg naszego ZWiK  średnie zużycie wody na mieszkańca miesięcznie(dane ze strony ZWiK), nie wim jak liczyli tę średnią bo jeśli jest to średnia arytmetyczna to jest to najprostsza i jednocześnie intuicyjna miara oceny i bez dodatkowych obliczeń np. odchylenia standardowego niewiele mówi( klasyczny przykład z uczniem, który miał średnią 5,0 ale nie zdał bo miał jedynkę z jednego przedmoitu).Na mazowszu średnie zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 3m3(dane GUS) a rozprządzenie podje normę 5,2 m3 przy wodzie z wodociągu, kanalizacji i podgrzewie ze źródła zewnetrznego. Cena za odpady komunalne powinna składać się z iloczynu dwóch czynników ceny i np. liczby mieszkańców. Ustlaony ryczałt przez Miasto ryczałt będzie złozony z trzech czynników: 7,90złx średnie zuzycie wodyx liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, wg mnie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.      Radna Rady Miejskiej Jolanta Kulpa-Szczepaniak [2019-06-05 02:44]

KStku

Można tu zadawać 100 tyś pytań do obecnych władz miasta i tak jak widać nas oleją! Oleje nas rzecznik, burmistrz i cała jego świta bo …… bo jak widać oni stołeczki mają zagwarantowane na kolejnych kilka lat i mają to w d….ie. Mają w d…ch nas mieszkańców, nasze zdanie, odpowiadanie nam na pytania i nasze opinie. W sumie podobnie jak poprzednia władza pomimo, że niby można było zadać pytanie burmistrzowi. Ja jednak jak uparta oślica będę starała się drążyć tematy:  monopolisty na odbiór śmieci, tzw. polityki pro, a w naszym miasteczku antyrodzinnej !? oraz odpowiedzialności urzędników za zniszczenie zakładu samorządowego by oddać odbiór śmieci prywaciarzom, odpowiedzialności prawnej oczywiście! Stąd moje ponowne pytania do obecnych władz:
1.Czy wy wbrew polityce partii rządzącej lokalnie uprawiacie w Sochaczewie politykę antyrodzinną?
2. Nawet średnio rozgarnięty szympans jak pomyśli  kilka sekund to dojdzie do wniosku , że rodzina z dwójką trojką i większą ilością dzieci  zużywa na bank więcej niż 5 m3 wody na miesiąc, a was ludzi „homo sapiens” nie stać na odrobinę refleksji? Czy ktoś z władz o tym pomyślał dając więcej pieniędzy z kieszeni podatnika temu monopoliście?
3.W końcu - dlaczego urzędnicy miejscy wraz z poprzednią władzą za zniszczenie zakładu samorządowego który odbierał od mieszkańców miasta i okolic nie zostali rozliczeni i ukarani, miasto dysponowało własnym taborem, silą ludzką i miało własne wysypisko – gdzie to wszystko jest i dlaczego zostało zniszczone?
Mam pytanie także do poprzedniej ekipy którą tu zawzięcie Pan Jerzy reprezentuje:
1. Dlaczego urzędnicy miejscy z poprzedniej władzy zniszczyli zakład samorządowy który odbierał od mieszkańców miasta i okolic, miasto dysponowało własnym taborem, silą ludzką i miało własne wysypisko – gdzie to wszystko jest i dlaczego zostało zniszczone, jakie były podstawy do pozbycia się tego i kto za to bezpośrednio odpowiada?
Na koniec pytanie ogólne - CO NA TO URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ?
  [2019-06-05 09:24]

jerzyk2205

@KStku
Nie reprezentuję na portalu poprzedniej ekipy, tylko siebie. Gospodarka komunalna w Sochaczewie nie była w moich kompetencjach. Poprzednią ekipę reprezentował i na Pani pytania może odpowiadać ówczesny burmistrz miasta, który obecnie jest radnym powiatowym i członkiem Zarządu Powiatu.
Moja aktualna wiedza na temat gospodarki odpadami pochodzi z mojego obecnego miejsca pracy. Przewodniczyłem zespołowi w płońskim magistracie, wdrażającemu system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Płońsku od 2013 roku i współpracuję na co dzień z płońskimi spółkami komunalnymi, w tym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Częściowo trafiają tam odpady z Sochaczewa. [2019-06-05 16:55]

jerzyk2205

Skala niezadowolenia mieszkańców z proponowanej przez burmistrza zmiany sposobu naliczania opłat za śmieci przerosła oczekiwania decydentów. Przerazili się też radni koalicji rządzącej miastem. Dobrze, że są jeszcze w mieście media niezależne od magistratu, które upowszechniły pomysł burmistrza i temat stał się gorący. Czy burmistrz zrezygnował dzisiaj z uszczelnienia systemu odbioru odpadów w Sochaczewie? Co teraz zaproponuje mieszkańcom? A co przed wyborami samorządowymi premier, poseł i burmistrz obiecali mieszkańcom Sochaczewa? [2019-06-12 16:53]

jerzyk2205

Burmistrz obawiając się referendum zrezygnował w porę z niezrozumiałej dla mieszkańców metody wyliczania opłaty za śmieci od ilości zużytej wody. Jednak problem podwyżki opłat za śmieci pozostał. Ugoda sądowa podpisana z firmą zwiększa miesięczne koszty odbioru i zagospodarowania sochaczewskich śmieci z ok. 420 tys. zł do ok. 630 tys. zł. Czyli rocznie budżet miasta musi zapłacić ok. 2,5 mln zł więcej! Jaka będzie nowa stawka od mieszkańca? Burmistrz proponował, aby mieszkańcy bez licznika na wodę płacili ok. 20 zł od osoby za śmieci segregowane i ok. 40 zł od osoby za śmieci zmieszane. Ile teraz zaproponuje? Co z ulgami? Kto je sfinansuje? Zanosi się na kolejne podziękowania koalicyjnych radnych (SFS i PiS) dla burmistrza Osieckiego, że podwyżki nie będą 100 i więcej procentowe!!! Szkoda, że sochaczewscy decydenci nie chcieli współpracować z Płońskiem. W Płońsku opłaty za śmieci segregowane wzrosły z 11 do 13 zł od osoby (ok.18%). [2019-06-17 21:19]

hubertus63

Patrząc na gospodarkę odpadami w Płońsku widać że wcale nie musi być drogo i nie tak jak ogłasza to burmistrz na swoich stronach że gdzieś jakaś gminie podniosła opłaty z 6zł na 28zł pytałem która to ale odpowiedzi nie uzyskałem. [2019-06-18 23:50]

NovJan

”Ugoda sądowa podpisana z firmą zwiększa miesięczne koszty odbioru i zagospodarowania sochaczewskich śmieci z ok. 420 tys. zł do ok. 630 tys. zł”

Panie Jerzy czy firma która podpisała umowę która obowiązuje do 2020 roku może ja w trakcie jej trwania zmieniać i żądać podwyżki?  [2019-06-19 06:27]

Grabiec

Panie Jerzy czy podwyzki w Płońsku dokonano na podstawie aneksu do umowy, czy na podstawie nowego przetargu? [2019-06-19 07:20]

jerzyk2205

@NovJan
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/dopuszczalnosc-zmian-umowy-o-zamowienie-publiczne
@Grabiec
W Płońsku pomimo, że odpady odbierane i zagospodarowywane są przez miejską spółkę, przetargi organizowane były ze względu na niestabilny rynek co roku. Podwyżki w Płońsku  dokonano pierwszy raz od połowy 2013 roku, kiedy ruszył nowy system odbioru i zagospodarowania śmieci, na podstawie ostatniego przetargu. [2019-06-20 00:03]

jerzyk2205

@NovJan
Strony zmienionej umowy skorzystały zapewne z zapisów art.144, ust.1, pkt.3
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31884/07_Nowe-mozliwosci-w-zakresie-zmian-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego.pdf [2019-06-20 00:22]

jerzyk2205

W listopadzie ubiegłego roku pisałem, że szykują się podwyżki opłat za śmieci. We wrześniu był w Sochaczewie premier. Złożył obietnicę, ze śmieci będą tańsze! Szkoda, że nie porozmawiał wcześniej ze swoim ministrem. Minister chcąc ograniczyć składowanie odpadów, a zwiększyć segregację, zaproponował podwyższenie tzw. opłaty marszałkowskiej. Nazwa jest myląca, gdyż tylko niewielka część tej opłaty trafia do marszałka (ok.10%). Większość (ok.50%) inkasuje gmina na terenie której funkcjonuje składowisko. Podwyżki jakie dotykają teraz gminy nie są więc zależne tylko od firmy odbierającej śmieci, a narzucone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Zmiany przyniosło obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W rozporządzeniu tym określono między innymi stawki za składowanie odpadów po procesie ich mechaniczno-biologicznego przetwarzania na rok 2018 i kolejne lata. Stawki są znacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Zamiast dwudziestu kilku złotych za tonę w 2017 roku, w 2018 roku trzeba było już zapłacić nawet 140 zł. W 2019 roku kwota ta wzrosła do 170 zł, zaś w 2020 roku opłata marszałkowska wzrośnie do kwoty 270 zł. Rosną więc również drastycznie koszty RIPOKów i cena za tonę składowanych odpadów. Od stycznia 2020 roku opłata na składowiskach wzrośnie znowu o 100 zł od tony!!! Burmistrz konsultuje z mieszkańcami podwyżkę opłaty w wysokości 19 zł i 38 zł od osoby. Czy ugoda z firmą obejmuje również tę kolejną podwyżkę? Jeśli nie, to czy w przyszłym roku burmistrz nie zaproponuje mieszkańcom nowej opłaty w wysokości 25 i 50 zł od osoby? [2019-06-21 19:26]

jerzyk2205

Dla przypomnienia, obietnice premiera:
https://e-sochaczew.pl/n/premier-morawiecki/58684 [2019-06-21 19:28]

NovJan

Panie Jerzy, Osiecki zastosował rozwiązanie najprostsze i najwygodniejsze dla siebie, skoro firma partner podniosła opłaty z 400k do 600k czyli o 50% to on przerzucił to 1:1 na mieszkańców miasta bez jakiegokolwiek zastawienia sie nad problemem.

  [2019-06-21 19:38]

jerzyk2205

Mieszkańcy Płońska powierzyli swoje odpady komunalne profesjonalistom. W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o., będące Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zakończyło budowę i uzyskało pozwolenie zintegrowane na nową kwaterę składowiska odpadów komunalnych. Proces rekultywacji starego składowiska dobiega końca, a nowa kwatera będzie funkcjonować przez następne 25 lat. W ten sposób infrastruktura płońskiego RIPOK plasuje go wśród liderów na Mazowszu. [2019-06-24 23:10]

jerzyk2205

Dzisiejsze wypowiedzi miejskich decydentów na temat gospodarki odpadami podczas sesji Rady Miejskiej nie pozostawiają wątpliwości, że przyczyną kłopotów sochaczewskiego samorządu jest głównie mizerna wiedza naszych decydentów na temat zagospodarowania odpadów. Jeśli firmy śmieciowe negocjują z takimi partnerami samorządowymi, to czego można się spodziewać? Śmieci nie jadą do "RIBOKów", "opłata marszałkowska nie została wprowadzona przez marszałka", a rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska , wymuszajace segregację śmieci, zostało wprowadzone przez kogo?  [2019-06-25 23:37]

hubertus63

Chciałbym jeszcze dodać że burmistrz w swojej odpowiedzi na zadane pytanie na temat śmieci na ostatniej sesji powiedział że on nie może zagwarantować tej ceny którą proponują do końca trwania umowy bo cenę narzuca firma Partner. Ciekawe jak ta umowa brzmi co tam jest zapisane a co nie czyli nie jest wykluczone że jeśli opłata marszałkowska wzrośnie od 1 stycznia 2020 to i znowu czeka nas następna podwyżka za opłaty za śmieci. [2019-06-26 23:21]

jerzyk2205

http://naszesmieci.mos.gov.pl/artykuly/166-skuteczny-pszok
Dlaczego burmistrz nie utworzył PSZOK dla mieszkańców miasta? Tworzenie jednego PSZOK dla wielu gmin z powiatu w Chemiteksie, to tylko spełnienie wymogu formalnego, ale oczywista niewygoda dla mieszkańców gmin i tworzenie zagrożenia dla lasów oraz zagajników. [2019-07-01 21:39]

kacperskyy

panie jerzy, jakos tak ze 2 lata temu glosno bylo o wysypisku na plecewicach i wiem ze bylo zaangazowane w to starostwo. prasa krzyczala nie chcemy bomby ekologicznej, sprawa przycichla ale sie nie zakonczyla, wrecz przeciwnie prace trwaja i lada miesiac zaczna w tym terenie zrzucac prawie 2 miliony ton różnego rodzaju odpadów, które mają posłużyć do wypełniania wyrobisk do ktorych ma trafic  ponad 40 różnego rodzaju odpadów z górnictwa cyny i ołowiu, odpady stałe z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych, popioły, żużle itd

jak wiemy niedaleko znajduja sie ujecia wody pitnej dla sochaczewa, firma ktora chce ten syf zrzucac nam do stawków twierdzi ze nie ma zagrozenia ale ostatnie wydarzenia z kraju kaza nam sie nad tym zastanawiac. 

https://wiadomosci.wp.pl/zgierz-zyja-obok-ekologicznej-bomby-pol-miliona-ton-toksycznych-odpadow-6397634521979009a

czy cos wiadomo w starostwie jak sie sprawy mają? [2019-07-03 10:56]

jerzyk2205

Temat dotyczący prowadzonych przez starostwo postępowań administracyjnych dotyczących wysypiska na Kuznocinie, czy poruszanych przez prasę lokalną Plecewic, został poruszony podczas ostatniej sesji. Odpowiedzi wicestarosty mówią o braku zgody na zamiary przedsiębiorców. Można posłuchać odpowiedzi (1:40) odtwarzając transmisję z obrad sesji pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YsgOeO_gsU0&fbclid=IwAR0pP3UlrFv3mnXzqhJ9pSmfaSICW4wyit4q0yEP8pGKZ4WNrDB6e4LfJro
Padło również pytanie, czy starostwo, wydające pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ma coś wspólnego z brakiem PSZOK, który dotychczas funkcjonował w Chemiteksie. [2019-07-11 07:51]

jerzyk2205

Kuznocin, to nie załatwiona dobrze sprawa. Miasto pozbyło się bomby ekologicznej, a prywatnemu inwestorowi będzie bardzo trudno zrekultywować to zamaskowane cienką okrywą ziemną wysypisko. Samorząd miejski powinien najpierw "rozbroić tę bombę ekologiczną", co było niełatwym zadaniem, a dopiero później sprzedać czysty teren jakiemuś inwestorowi, bo działka ma atrakcyjne położenie tuż przy obwodnicy. Miasto miało tam prawie 11 hektarów gruntu, a pozbyło się tego "gorącego kartofla" za ok.1 mln zł, zrzucając pośrednio problem na Gminę Sochaczew, na której obszarze położona jest działka. To nie fair.  [2019-07-11 10:06]