Zaloguj się do konta

Nieprawdziwie o śmieciach

utworzono: 2016/01/23 13:56
dragon36

czyli Panie jerzyk ktos bije piane,a jak juz to nie raz widzialem auta i na moje oko to nie jechały w kierunku Plońska,no chyba że okrężną drogą.

[2016-02-28 08:44]

jerzyk2205

Panie  dragon36, no i co z tego, że Pan lubi pianę? Czy na Pańskie oko, skoro auta nie jechały tam gdzie burmistrz i jego rzecznik wskazują, nie mamy prawa pytać o dokumenty źródłowe? Jaki ma Pan w tym interes, żeby poważną dla kieszeni mieszkańca sprawę zamieniać w pianę? Jest Pan z branży?

[2016-02-28 10:12]

jerzyk2205

Ten wątek pojawił się na portalu 23 stycznia br. Do dnia dzisiejszego burmistrz, jego zastępca od spraw komunalnych i jego rzecznik milczą. Mają dziwny problem z weryfikacją kart przekazania odpadów, które są podstawowym dokumentem dla każdej gminy. Karty dokumentują prawidłowość zagospodarowania odpadów komunalnych, za którą mieszkańcy Sochaczewa są również obciążani comiesięczną opłatą za śmieci. Burmistrz nie robi więc nikomu łaski, jego obowiązkiem jest poinformowanie mieszkańców oraz radnych, gdzie i w jakich ilościach zagospodarowane są sochaczewskie śmieci.

[2016-02-28 10:17]

dragon36

Panie jerzyk nie zrozumielismy sie,wszystko oki ,chodzi o to że ktos kręci chyba lody i auta jada gdzie chcą a koszty kosmiczne ,pytac można a nawet trzeba.

[2016-02-28 10:51]

jerzyk2205

@dragon36

No cóż, takie są skutki nieprecyzyjnej komunikacji pisemnej, pozbawionej niewerbalnych sygnałów. Dziękuję za uzupełniającą informację.

Nie dociekam, czy ktoś kręci lody. Zwracam uwagę na postawę burmistrza i jego przedstawicieli, których obowiązkiem jest dbać o rzetelność obciążania naszych kieszeni. Ja obserwując propagandowy populizm magistratu od dawna w to wątpię. Płacimy wysokie opłaty do gminy, która ustawowo jest odpowiedzialna za odbiór i zgodne z przepisami zagospodarowanie śmieci. Mieszkaniec płacąc gminie comiesięczną opłatę nie zastanawia się co się na nią składa. Wierzy, że gmina wybierając firmę dobrze kalkuluje koszty i załatwia problem śmieci kompleksowo. Czy mieszkaniec zastanawia się co robią z jego śmieciami? Nie. Czy ma świadomość, że większa część jego opłaty idzie na koszty zagospodarowania śmieci? Nie. Większość z nas sądzi, że płaci za odbiór śmieci. Dlatego mamy prawo pytać burmistrza, co magistrat robi z naszymi śmieciami, zwłaszcza kiedy jego publiczny przekaz uzasadniający wysokość opłat nie jest prawdziwy.

Zaprosiłem w grudniu dziennikarzy z Sochaczewa do RIPOK w Płońsku. Myślę, że wiosną taki wyjazd dojdzie do skutku. Będą mieć okazję poznać system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od A do Z. Nie można pisać obiektywnie na temat śmieci, mając przekaz tylko z sochaczewskiego magistratu, który postrzegam jako bardzo hermetyczny.

[2016-02-28 12:53]

dragon36

Panie jerzyk Polska wolnośc a efekty widac -pozdrawiam.

[2016-02-28 13:32]

jerzyk2205

@dragon36

Polska wolność? Przesada! Zbyt dumne hasło dla śmieciowej bylejakości w lokalnym wydaniu. Raczej przesadna podatność przeciętnego obywatela na populistyczną propagandę i cynizm decydentów, którzy za klasykiem wierzą, że ciemny lud wszystko kupi. Jedynym antidotum jest wiedza i jej upowszechnianie.

[2016-02-28 14:24]

jerzyk2205

Gdzie się podziali anonimowi obrońcy burmistrza, którzy byli tacy aktywni na początku wątku? Teraz są solidarni ze swoim guru, podobnie jak rzecznik?Czy już może dotarło do nich, że bronią kiepskiej sprawy? Niejaki clw w przeciągu godziny wypowiedział się w kilkunastu różnych wątkach, ignorując taki jeszcze niedawno ważny dla niego temat śmieci!!! A może zmienił strategię działania? Metoda: komentować cokolwiek, aby niewygodny temat spadł z oczu czytelnika? Kto nie wierzy, niech sprawdzi lub obserwuje rotację tematów w sekcji WIADOMOŚCI, wymuszoną aktywnością clw. "Człowieku lubiący wybór", czy Pan/i nie płaci za śmieci?

[2016-02-28 17:37]

clw

Właśnie dlatego nie pisze w tym temacie. Wrzuca Pan wszystkich do jednego worka. Kto ma inne poglądy od Pana. Ale skoro tak stawia Pan sprawy to przepraszam że miałem czelność napisać w ciągu godziny tyle postów. Nigdy więcej tak nie zrobię, obiecuję teraz będę pisał rzadziej, tylko teraz to na pewno będę omijal Pana szerokim łukiem. Mam rozumieć ze portal jest Pana i każdy kto postępuje inaczej niż Pan jest zły? W innym temacie wspominał Pan coś o wykluczeniu lub wolności wypowiedzi. Brawo, wspaniały przykład tego jakie poglądy Pan reprezentuje. Brawo! Cały Pan.  

P.S przepraszam, że pisze w nocy mam nadzieję że nie urazilem. Nie jest to podstęp:) 

[2016-02-29 04:09]

jerzyk2205

Panie clw, reaguje Pan jak urażony dzieciak. Czy moje spostrzeżenie było słuszne? Już kiedyś pisałem, że nie widzę Pana w jednym worku z kilkoma funkcjonującymi tu hejterami. Czy ma Pan inne poglądy na temat śmieci? Proszę o tym pisać, bo ten wątek tego dotyczy, a nie wykluczenia, czy wolności wypowiedzi. Ja moich tekstów nigdy nie blokuję, a wręcz oburzają mnie takie praktyki. Nie uciekam w dyskusjach przed hejterami. Czasami również z nimi podejmuje polemikę.

Nie dziwi mnie Pana nocny wpis. Mam jednak nadzieję, że nie dokuczyłem i mógł Pan trochę pospać. Życzę dobrego dnia. :)

[2016-02-29 06:46]

Kukiz15 Sochaczew

Taka ciekawostka z SIWZ na odbiór odpadów ...

Ilość odpadów komunalnych  [ Mg ] odebranych z terenu  Gminy Miasto Sochaczew  na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2012 – 2014.

[2016-02-29 13:53]

Kukiz15 Sochaczew

Jest jeszcze taka informacja.....

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Ogólna charakterystyka gminy Miasto Sochaczew.

      Powierzchnia gminy Miasto Sochaczew wynosi 26,19 km2. 

      Liczba mieszkańców miasta wynosi  - 36574  osób.

Według Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2014 r. na 1 mieszkańca Mazowsza przypadło 309 kg wytworzonych odpadów komunalnych.

---------------------------------------------------------------------------

W podanej wyżej tabeli (ilość na mieszkańca) wynik dotyczy jedynie śmieci niesegregowanych!

W przypadku sumy wszystkich śmieci w roku 2014 statystyczny mieszkańiec produkuje prawie 370 kg śmieci!!!

 

 

[2016-02-29 14:04]

hubertus63

W związku z tym że nie są mi obojętne losy mieszkańców  zdecydowałem sie wysłac podanie do Burmistrza z kilkoma pytaniami na temat śmieci. Może to pomoże w obniżce opłat za tą usługę.

[2016-02-29 23:10]

hubertus63

Oto skan dokumentu przekazane do burmistrza

[2016-03-01 10:30]

jerzyk2205

@Kukiz15 Sochaczew, @hubertus63

Z uznaniem odnotowuję, że w tym wątku oprócz wpisów nieistotnych dla poruszonej sprawy kosztów śmieci pojawiły się bardzo merytoryczne komentarze Pana Krzysztofa i radnego Adama Klocha.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest podstawowym dokumentem dla ogłaszanego przez miasto przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Z niego można wyczytać czego miasto oczekuje od firmy, która wygra przetarg. Niestety w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego nie ma dostępu do tego dokumentu, podobnie jak do wielu innych. Należy więc docenić fatygę mieszkańca po SIWZ do magistratu i zamieszczenie tutaj ciekawych informacji.

Pan radny Kloch dowiódł, że niektórzy radni miejscy też śledzą portal e-Sochaczew i w kluczowych dla mieszkańców sprawach nie chowają głowy w piasek. Cieszę się, że w jego pisemnym wystąpieniu pojawiły się kwestie o które bezskutecznie pytałem rzecznika burmistrza. Wiem, że wiele osób oczekuje na informacje z magistratu na temat zagospodarowania naszych śmieci. Wierzę, że burmistrz nie zignoruje pisma radnego i wkrótce poznamy odpowiedzi na zadane pytania.

 

[2016-03-01 21:43]

Kukiz15 Sochaczew

Faktycznie na stronach BIP już nic nie można znaleźć. Władza usuwa wszystko co było. Dość to niezrozumiała praktyka. Niektórzy na pewno pamiętają, że  Fundacja Autonomia i Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego wielokrotnie poruszała temat dostępu do informacji zawartych w BIP.

Szkoda, że sochaczewscy urzędnicy nie słuchają tak ważnego głosu, głosu osób zaangażowanych w  działalność organizacji pozarządowych.

Szczerze mówiąc czytając SIWZ odniosłem wrażenie, że UM, że tak powiem „po łepku” traktuje kwestie sprawdzenia tego za co płaci. Cała analiza kosztów wynagrodzenia dla Wykonawcy opiera się zdaje się na:

3.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów  miesięcznych zawierających  informację  o ilości i rodzaju wydanych pojemników i worków w terminie  7 dni roboczych dni od zakończenia danego miesiąca

 i

3.12. Odpady   odebrane  od   właścicieli   nieruchomości  z   terenu gminy miasta Sochaczew

         Wykonawca    zobowiązany  jest zagospodarować  w sposób zapewniający   osiągnięcie

         odpowiednich   poziomów  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

         innym   metodami    oraz     ograniczenie    masy    odpadów  komunalnych ulegających

         biodegradacji przekazywanych do  składowania zgodnie  z   obowiązującym     prawem,

         w     tym     niesegregowane   (zmieszane)     odpady     komunalne,     odpady    zielone 

         przekazywać  bezpośrednio    do   regionalnej instalacji    do    przetwarzania   odpadów

         komunalnych,  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych   bezpośrednio   lub  za

         pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania

         odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,  o  której  mowa  w

         art. 17 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach  ( Dz. U. z 2013 r. poz.  21 z późn.

        zm. )   oraz   przedstawiania    Zamawiającemu   jeden    raz     na    miesiąc   dowodów

        powierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.

        Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej

        instalacji  do przetwarzania  odpadów  komunalnych,   o   której   mowa   w  art. 35   ust.

        6a  ustawy   z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   ( Dz. U. z 2013 r.  poz.  21  z   późn.

        zm.).

Cena jest ryczałtowa i nikt dokładnie zdaje się nie wie ile śmieci jest produkowane. Urząd opiera się jedynie na jakiś raportach o ilości wydanych pojemników i worków.

 

Bardzo cieszę się, że radny Adam Kloch włączył się kwestię wyjaśnienia sprawy.

Potrzeba nam więcej takich odważnych radnych.

[2016-03-02 15:10]

dragon36

bardzo ladnie może ktos sie wreszcie przyjży dzialaniom urzędu,cisza jak i rzecznik i reszta świty siedzi cicho,jeszcze ten ZWIK pod lupe ,chodza aby po domach ludzi straszą ,pisma jakies daja i na sile uszczęśliwiac chca ,super czekamy mimo to na odpowiedz zadana przez Pana Klocha.

[2016-03-02 16:04]

jerzyk2205

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska kontroluje zagospodarowanie śmieci, ale ma małe moce przerobowe. Urząd Gminy i Miasta w Żurominie został ukarany. Musi zapłacić ponad 66,5 tysiąca złotych za to, że Żuromińskie Zakłady Komunalne zawoziły śmieci nie tam, gdzie powinny.

Przeczytaj cały tekst: Żuromin. Urząd ukarany. Musi zapłacić 66 tysięcy - Żuromin http://kurierzurominski.pl/338177,Zuromin-Urzad-ukarany-Musi-zaplacic-66-tysiecy.html#ixzz41m6meXCM

 

[2016-03-02 20:31]

Kukiz15 Sochaczew

Problem z ceną za śmieci jest taki, że wszyscy chcą kontrolować jedynie mieszkańców. Sprawdzać czy śmieci są przez nich prawidłowo segregowane, czy mają umowy itd. i jest to oczywiście w jakiejś mierze uzasadnione, bo w otaczającym nas świecie śmieci musimy nauczyć się nimi gospodarować, ale przecież społeczeństwo to cześć systemu,  a kontrolują je zarówno urzędy jak i wykonawcy.

3.10.Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania  obowiązku  ciążącego   na właścicielu       

        nieruchomości w  zakresie selektywnego zbierania odpadów. W  przypadku stwierdzenia  

        nieprawidłowości, Wykonawca  zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie na

        piśmie w ciągu   2  dni    roboczych,  właściwą   komórkę   organizacyjną   gminy Miasta

        Sochaczew  wraz  z  dokumentacją   potwierdzającą  zaistniały  fakt  oraz  Zarządcę ww.

        nieruchomości.

(SIWZ na odbiór smieci w Sochaczewie)

Czy burmistrz wydał jakiś „dekret” dla mieszkańców, aby Ci kontrolowali firmy śmieciowe?

Jak miasto wywiązuje się z obowiązku kontroli wykonawców?

Raport NIK nie pozostawia złudzeń:

http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/NIK-krytycznie-skutkach-ustawy-smieciowej-cen-nie-zrealizowany-1021.html

KOSZTY DUŻO WYŻSZE NIŻ REALNE KOSZTY!

Pytanie, jak bardzo nas się łupi?

[2016-03-03 11:33]

Daniel5

Na zachodzie 90% smieci wraca z powrotem do gospodarki w postaci surowców wtórnych. A u nas tylko się zbiera i wywożi na wysypisko. To jest nie ważne gdzie będzie wysypisko, zawsze bedzie drogo.

Dlaczego u nas nie opłaca się odzyskiwać surowców wtórnych?

[2016-03-03 13:13]

Kukiz15 Sochaczew

Oczywiście, że się opłaca, ale jeszcze bardziej opłaca się jej jedynie zbierać...niestety.

Zgadzam się, że nie ważne gdzie będzie wysypisko. Argumenty miasta jakoby wywóz śmieci do Łodzi będzie tańszy niż do Płońska, to są jakieś bajki.

Jak sprawdzić ile śmieci produkują mieszkańcy Sochaczewa.

Najprostsza metoda to zamontowanie wag tensometrycznych na samochodach. Koszt takiej wagi nie przekracza 50 tys zł i biorąc pod uwagę grube miliony jakie kosztuje nas odbiór śmieci nie są to koszty wysokie.

Dla przykładu Zakład Oczyszczania Miasta w Warszawie zawarł ostatnio bardzo duży kontrakt na dostawę i montaż takich wag.

[2016-03-04 11:08]

clw

@Kukiz15 nie osmieszaj się... 324zł a 240zł to są bajki? Nie chcę wiedzieć co nazywasz faktem...

[2016-03-04 12:27]

Kukiz15 Sochaczew

@clw

Możesz wierzyć w propagandowe hasła Urzędu i je powielać, albo sam policzyć, a wiem, że potrafisz. A przy okazji wiesz jakie o jakich odległościach mówisz? Wiesz gdzie jest ten  RIPOK w Łódzkim, a właściwie który z tych…

http://www.rceeplock.nazwa.pl/blizejsmieci/index.php/wykaz-i-mapa-ripok-ow

Dwa, Urząd doskonale wie, że nigdy nie dostanie zgody na wywóz śmieci do Łodzi, a to co jest uprawiane to jest jedynie głupowata gierka przed nieświadomym niczego społeczeństwem. Przypomina mi ona gadki jakie towarzyszyły kwestii braku kasy w województwie na parking "park & ride" przy stacji PKP w kontekście Janosikowego.

[2016-03-07 13:39]

clw

Masz rację Kukiz15 Po co walczyć o zmianę regionu, lepiej zostać tutaj i kupić dla pewnie z 20 samochodów wagi po 50tysi:) oj umiesz gospodarować :) oczywiście Ripok ten którego boi się tak Jerzyk... Czytaj ze zrozumieniem wszystkie posty, wiem że potrafisz:) (przynajmniej w to wierzę) :D Jak chcesz coś kupić to szukasz najdrozszego sklepu czy tańszego gdzie kupisz ten sam produkt tylko taniej? Tylko szczerze odpowiedź... 

[2016-03-07 23:03]

Kukiz15 Sochaczew

@clw

Widzę, że doskonale orietujesz się w ilości śmieciarek jeżdzących po Sochaczewie. 20 samochodów? No grubo...;)

A tak na poważnie, powiedz proszę mieszkańcom Sochaczewa, gdzie jest to nowe wysypisko w woj łódzkim?

[2016-03-08 07:45]