Zaloguj się do konta

Zapomniane cmentarze, których nie odwiedza nikt

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
2010-11-02
30 października 2010 r., członkowie Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej
im. II batalionu18 pułku piechoty, po raz kolejny wyprawili się w teren aby porządkować zapomniane wojenne mogiły.

Akcje porządkowo- dokumentacyjne na cmentarzach i kwaterach z okresu I i II WS, rekonstruktorzy zrzeszeni przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie prowadzą regularnie już od 11 lat. W tym czasie, na terenie powiatu sochaczewskiego, przeprowadzono już około 100 akcji społecznych, dokonując także ważnych badań na 30 obiektach wiecznego spoczynku żołnierzy obu wojen.

Kolejny raz celem rekonstruktorów stał się cmentarz żołnierzy 26 wirtemberskiej dywizji piechoty w Uderzu- Oborach. Żołnierze owej cesarskiej dywizji, prowadzili w grudniu 1914 r. ciężkie walki z siłami rosyjskiego V korpusu syberyjskiego o Gąbin, Sanniki, Iłów i Młodzieszyn. W walkach o las Obory w dniach 13-17 grudnia 1914 r., poległo kilkuset żołnierzy niemieckich i rosyjskich, którzy zostali pochowani we wspólnej mogile na skraju lasu . Obok żołnierzy niemieckich i rosyjskich w i 26 DP jak i w V korpusie syberyjskim walczyło wielu wcielonych z poboru żołnierzy narodowości polskiej. Niestety epitafia z tablic uległy całkowitej destrukcji i nie ma możliwości ustalenia nazwisk poległych.

Październikowe porządki prowadzone przez 10 rekonstruktorów i przyjaciół MGRH II/18 pp. Polegały one na oczyszczeniu terenu mogiły z porastających go krzewów i liści, oczyszczono także tablice epitafijne. Członkowie grupy , prowadzili tutaj akcję w sobotę wielkanocną br., od tego czasu teren zarósł ponownie. Prace trwały 3 godziny, przy sprzyjającej pogodzie.


Mogiła zbiorowa w kształcie piramidalnego kopca jest typowym przykładem niemieckich regulaminowych cmentarzy tymczasowych z okresu I WS. Kopiec w Oborach znajduje swoją analogię w pobliskim Iłowie, gdzie walki w pierwszym roku wojny toczyły się kilka dni wcześniej.
Oba obiekty są niemymi świadkami ciężkich walk jakie przetoczyły się przez tereny dzisiejszego powiatu sochaczewskiego w 1914 r., są także bardzo ciekawym przykładem klasycznego sposobu chowania poległych w okresie pierwszej wojny światowej. Niewątpliwie są zabytkami i posiadają dla regionu wielką wartość historyczną .
Kopiec w Iłowie został odremontowany w listopadzie 1998 r. przez UG Iłów, być może także cmentarz w Uderzu- Oborach zostanie w najbliższym czasie objęty przez gminę opieką?
Nakład prac nie wymaga specjalnych kosztów, wystarczy karczunek w uzgodnieniu z nadleśnictwem i stosowne tablice historyczne.

W dzień Święta Zmarłych poszczególni sochaczewscy rekonstruktorzy udali się także na objazd innych cmentarzy wojennych , pochodzących z obu bitew nad Bzurą, w 1914-15 i 1939 r. Odwiedzono liczne groby żołnierskie- kwatery i cmentarze WP z września 1939 r.
w Budach Starych, Leontynowie, Mistrzewicach, Giżycach, Juliopolu, Granicy oraz w Sochaczewie- Trojanowie i na cmentarzu parafialnym św. Wawrzyńca.

Kwatery i cmentarze żołnierzy armii carskiej i cesarskiej z okresu I wojny światowej-
w Wężykach, Wszeliwach, Stefanowie.


Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2019