Zaloguj się do konta

III Spotkanie z „Żołnierzem Wyklętym”- 60 rocznica śmierci ppłk Łukasza Cieplińskiego

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
2011-03-14
W dniu 11 marca 2011 r. w Młodzieszynie- Witkowicach i Sochaczewie odbyły się uroczystości związane z 60 rocznicą śmierci ppłk. Łukasza Cieplińskiego.
Postać ta, trwale wpisała się w panteon żołnierzy- bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r. na Ziemi Sochaczewskiej, za sprawą spontanicznie utworzonego w 2009 r., nieformalnego komitetu utrwalenia pamięci o ppłk Ł. Cieplińskim .
Bohater ten ,podczas walk o utrzymanie przeprawy w Witkowicach 17.09. 1939 r., jeszcze jako podporucznik, dowódca kompanii przeciwpancernej II batalionu 62 pp , ogniem działka p-panc „Bofors” 37 mm, zniszczył 6 lub 8 czołgów niemieckich.
Jednak był to dopiero początek drogi Cieplińskiego w walce o niepodległość Polski.
W 1939 r., po przedarciu się poprzez Puszcze Kampinoską do Warszawy i udziale w jej obronie nie złożył broni i rozpoczął działalność konspiracyjną.

W latach 1940-1947 pełnił wysokie funkcje w ZWZ-AK, WiN. Został aresztowany przez UB i stracony w więzieniu Warszawa-Mokotów w 1951 r. Odznaczony VM, KW oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego w 2007 r.
Dodać należy ze od 2011 r., 1 marca, obchodzimy nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Inspiratorem do wspólnych działań mających na celu upamiętnienie tej ważnej postaci stał się Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”.
Latem 2009 r., Stowarzyszenie wraz z członkami Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. II batalionu 18 pułku piechoty w porozumieniu z wójtem gminy Młodzieszyn - Joanną Szymańską i Dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą- Maciejem Wojewodą, nawiązali kontakt z p. Elżbietą Jakimek- Zapart z krakowskiego oddziału IPN, autorką książki „Nie mogłem inaczej żyć. Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”.
Dzięki energicznej współpracy wymienionych ludzi, 12 września 2009, udało się zorganizować uroczystość upamiętniającą bohaterską akcję bojową ppor. Łukasza Cieplińskiego nad Bzurą w 1939 r, wtedy też przy moście im. gen T. Kutrzeby w Witkowicach odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona ppłk. Ł.Cieplińskiemu.

Od tej pory tablica pamiątkowa stała się miejscem okolicznościowych spotkań z okazji rocznicy walk we wrześniu 1939 r. i śmierci bohatera.


Z tej okazji Stowarzyszenie „Nasz Zamek” zainicjowało uroczystości, podczas których do organizacji zaangażowały się , tak jak 2 lata temu, UG w Młodzieszynie, MZSiPBnB w Sochaczewie, MGRH II/18 pp, ZHP Sochaczew, oraz IPN Kraków.

Podczas tegorocznych uroczystości udało się zrealizować wyjątkowo bogaty program.


O godzinie 10.00 – W szkole podstawowej im. Gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, po wystąpieniach prezesa Łukasza Popowskiego i wójt Joanny Szymańskiej inaugurujących spotkanie, odbył się wykład historyczny p. Elżbiety Jakimek- Zapart, z krakowskiego oddziału IPN, pt: „Losy Żołnierzy Wyklętych na przykładzie ppłk Łukasza Cieplińskiego, jednego z bohaterów Bitwy nad Bzurą”.
Podczas wykładu wszyscy zgromadzeni mogli dowiedzieć się o tragicznych dziejach polskich, podziemnych organizacji niepodległościowych po zakończeniu II wojny światowej.

Następnie , w samo południe, uczestnicy uroczystości przenieśli się do Witkowic ,gdzie przy moście- miejscu przeprawy wojsk polskich przez Bzurę w 1939 r., znajduje się tablica poświęcona pamięci ppłk Łukasza Cieplińskiego.
Na miejscu, oprócz tradycyjnego zapalenia zniczy i złożenia kwiatów, wygłoszony został odczyt historyczny Jakuba Wojewody pt. „Pogromca czołgów”- walka z czołgami ppor. Łukasza Cieplińskiego w relacjach świadków.

W asyście oddziału Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im.II/18 pp oraz muzyka Michała Słowikowskiego z zespołu L’ombelico del Mondo, odbył się uroczysty Apel Poległych, który wygłosił Alan Pszonczenko. Dodać należy, iż autorem tekstu Apelu , był nieżyjący już dziś płk Apoloniusz Zawilski , weteran Bitwy nad Bzurą 1939 r., we wrześniu dowódca 8 baterii , 15 Wielkopolskiego Pułku Artylerii Lekkiej.

Celebrze towarzyszyła licznie zgromadzona młodzież szkolna i harcerze wraz z pocztami sztandarowymi. Młodzieszyńscy harcerze pod przewodnictwem dh. Marka Lewandowskiego
, wystawili warty honorowe.

Po obiedzie zorganizowanym przez dyrekcję szkoły podstawowej w Młodzieszynie, dla uczestników uroczystości, nastąpiło przemieszczenie zgromadzonych do Sochaczewa.
Od godziny 15.00 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, wspólnie zwiedzano wystawę
'Gdy bój nad Bzurą wrzał...' , na wystawie tej, od marca 2011 roku, została upamiętniona również postać Łukasza Cieplińskiego.

Tegoroczne uroczystości należy uznać za wyjątkowo udane. Ich wyjątkowo bogaty program, niósł ze sobą nie tylko walory poznawczo- edukacyjne. Satysfakcje daje fakt wspólnych, obywatelskich działań wielu ludzi. W obchodach i przygotowaniach wzięło udział ponad 100 osób. Należy zwrócić uwagę, że do organizacji przyczynili się nie tylko historycy, muzeum i władze lokalne, wsparcia dla utrwalania pamięci o „Żołnierzach wyklętych” udzielili uczniowie szkoły podstawowej, harcerze, nauczyciele, muzycy, rekonstruktorzy historyczni i in.
Jakub Wojewoda

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020