Zaloguj się do konta

Nasze wspólne, sochaczewskie Muzeum

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
2012-11-29
Wystąpienie Jakuba Wojewody - przedstawiciela Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie podczas XIX sesji Rady Powiatu 28 listopada 2012 r.


Szanowny Panie Starosto, członkowie Zarządu Powiatu, Panie i Panowie Radni!

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie w przyszłym roku obchodzić będzie szczególny jubileusz- 40 rocznicę powstania placówki.

Od 40 lat, Muzeum-Pomnik poszukuje, gromadzi zbiory i popularyzuje naukę o historii Ziemi Sochaczewskiej. Jego pracownicy, upowszechniają wiedzę o historii regionu, od najdawniejszych dziejów, poprzez średniowiecze, nowożytność, w tym Polskę rozbiorową, powstania narodowe, I i II wojnę światową. Szczególny nacisk kładzie na badania największej i najkrwawszej bitwy polskiego września 1939 r., Bitwy nad Bzurą. Dramatyczne walki, w których poległo ponad 20.000 żołnierzy polskich, stoczono na terenie naszej małej ojczyzny, która administracyjnie, dziś przyporządkowana jest powiatowi sochaczewskiemu. Przez cztery dziesięciolecia istnienia, Muzeum zgromadziło blisko 10 tysięcy eksponatów, w tym bogatą bibliotekę źródłową, zorganizowało setki wystaw, wycieczek historycznych, tysiące lekcji muzealnych dla młodzieży szkolnej. Korzystając z archiwum muzeum, swoje prace dyplomowe i magisterskie obroniło wielu ówczesnych studentów. Pracownicy muzeum od początku jego istnienia projektowali i konsultowali treści pomników, tablic i kamieni pamiątkowych, którymi dla potomnych, znaczono heroiczne miejsca walk Bitwy nad Bzurą 1939 r. Pamiątkowe symbole powstały w gminie Iłów, Brochów, Rybno i Młodzieszyn.

Muzeum, jako pierwsze na naszym terenie, stworzyło dokumentację poległych i pochowanych żołnierzy WP na terenie powiatu sochaczewskiego.Na podstawie prowadzonych badań terenowych i archiwalnych, ustaliło nazwiska i losy ponad 100 poległych, żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki czemu rodziny mogły odnaleźć groby swoich ojców, braci i synów.

Ta doceniana w Polsce i na świecie placówka, wyróżniona wieloma odznaczeniami, od blisko 15 lat jest organizatorem nowoczesnych widowisk historycznych. Spełniając wielopoziomową i wielozagadnieniową misję edukacji pozaszkolnej z dziedziny historii, skutecznie oddziałuje na licznie korzystające z jego oferty dzieci i młodzież terenu powiatu sochaczewskiego. Na bazie muzeum powstała znana dziś i kojarzona z nasza małą ojczyzną- MGRH II/18 pp. Grupa ta składająca się z członków zamieszkujących teren powiatu stała się skutecznym narzędziem w promocji Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego. Na kilkudziesięciu imprezach, na terenie całej Polski, za pomocą materiałów drukowanych starostwa, społecznie promuje Powiat Sochaczewski, zaś przedstawiciele starostwa czynnie uczestniczą w wielu uroczystościach patriotycznych, jakie Muzeum i MGRH organizuje na terenie miasta i powiatu.

Trudno jest porównywać nasze wspólne, sochaczewskie muzeum do innych, nowoczesnych placówek powstających na przestrzeni ostatnich lat na terenie Polski. Budżet wielu z nich, kilkudziesięciokrotnie przewyższa ideę prowadzenia żmudnej pracy dla udoskonalania oferty naszej placówki. Niewątpliwie jest ona docenioną – wyjątkowo bogatą kolekcją eksponatów archeologicznych, I i II wojny światowej. Rocznie ze zbiorów korzysta średnio 12.000 zwiedzających. Jednakże oprócz problemów finansowych z prowadzonym, wysoce wymagającym procesem przekształcenia placówki w multimedialną, boryka się z trudnościami remontowymi zabytkowego budynku, w którym się znajduje. A przecież siedziba- to podstawa. Dawny magistrat miejski, wybudowany w 1818 r., niszczony przez kolejne wojny, remontowano generalnie w latach 1988-89. Mimo wieloletnich zabiegów dyrekcji, rozpoczęto go skutecznie restaurować dopiero w 2012 r. Właśnie dobiegają końca najważniejsze prace polegające na odwodnieniu obiektu, finansowane wysiłkiem miejskiego budżetu. Inwestycje związane z restauracją budynku przewidziane na rok jubileuszowy i kolejne lata, wymagają znacznych nakładów, zaś wnioski, od lat składane do MKiDN i innych kompetentnych instytucji państwowych nie są uwzględniane.

Obchodzona w 2013 r., 40 rocznica powstania jedynej, rodzimej placówki badającej dzieje ziemi sochaczewskiej, jest wspaniałą okazją do włączenia się powiatu w realizacją zadań służących edukacji pozaszkolnej. W związku z tym, w skromnym imieniu dyrekcji, pracowników muzeum oraz Muzealnej GRH im. II/18 pp, pragnę skierować do p. starosty i radnych powiatu szczególne zaproszenie do udziału w istotnych przedsięwzięciach jubileuszu.

W kontekście tegorocznych i obiecujących, przyszłorocznych inwestycji, które z wielką korzyścią dla mieszkańców miasta i powiatu Sochaczew, wspólnie realizują lokalne samorządy, zwracamy się o wsparcie. Prosimy p. starostę i szanowną radę o rozważenie częściowego dotowania przez powiat przyszłorocznych prac na rzecz zabytkowego budynku Muzeum i przyznania środków na remont placówki i otoczenia. Stosowną specyfikację inwestycji przekażemy w dowolnym terminie, wobec Państwa zainteresowania tematem.


Jakub Wojewoda
adiunkt Muzeum ZSiPBnB w Sochaczewie
Opinie (3)

jerzyk2205

Nasze Muzeum to prawdziwa perełka, podziwiana powszechnie i w kraju i za granicą. Jego 40-lecie to również okres twórczej pracy Dyrektora i okazja do dumy dla jego profesjonalnej kadry. Placówka finansowana jest w pełni z budżetu miasta na miarę jego możliwości. W nowej perspektywie finansowej będą spore środki na kulturę zarówno z pieniędzy norweskich jak i unijnych. Warto byłoby z nich skorzystać.Prace odwadniające obiekt wspierali również obydwaj poprzedni burmistrzowie. Mimo spodziewanych przez dyrekcję efektów okazywały się one po pewnym czasie niewystarczające. Do trzech razy sztuka, może zrobienie opaski odwadniającej wokół budynku tym razem okaże się skuteczne. [2012-11-30 22:57]

wolf

Bardzo dobry pomysł .Jest to nasze wspólne dobro 10.000 eksponatów samo mówi za siebie.Poza tym jest to kolebka historii naszego miasta wspierajmy Ją . Prace niezbędne które są prowadzone jak przede wszystkim drenarz zabytku jest podstawa do przeprowadzenia dalszych prac remontowych jak elewacja ,wymiana okien, ocieplenie dachu oraz prace wewnątrz budynku jak wystawy , pomieszczenia socjalne itp . Wspaniały projekt w który warto inwestować ponieważ reprezentuje On nasze miasto, powiat okolice . [2012-12-01 17:58]

marlena01

Na projekty tego typu pieniądze powinny znaleźć się zawsze, to muzeum to nasza wizytówka. Sochaczew nie ma za wiele się czym pochwalić, ruiny zamku i to muzeum to nasza duma, dbajmy o to co służy nam wszystkim. Marlena  [2012-12-09 13:38]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2019