Zaloguj się do konta

Warsztaty medialne

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
2018-04-16

 Ia – klasa dziennikarsko-medialna

Jeśli jesteś  otwarty i spostrzegawczy, potrafisz wyrażać swoje poglądy oraz łatwo nawiązujesz kontakty, jest to klasa dla Ciebie!

Nauczysz się, jak redagować teksty i poznasz tajniki dziennikarstwa.

W przyszłości  będziesz mógł studiować ,np.: dziennikarstwo, organizację produkcji telewizyjnej i filmowej, realizację telewizyjną, filologię polską , filologię angielską, komunikację społeczną, europeistykę, socjologię, politologię, kulturoznawstwo .

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski

Przedmiot uzupełniający - technologia multimedialna w zakresie edytorstwa, medioznawstwa , bibliotekoznawstwa

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Uczniowie klasy będą mieli możliwość uczestnictwa w:

·        obozie dziennikarskim – w okresie wakacji , po zebraniu wystarczającej ilości uczestników

·        Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

·        konkursach literackich , dziennikarskich i językowych

·        spotkaniach ze znanymi osobami: artystami, pisarzami , dziennikarzami, rzecznikami prasowymi

·        wycieczkach do instytucji medialnych i filmowych

·        warsztatach medialnych 

I b – klasa prawnicza

Jeśli jesteś staranny, uważny, skuteczny,  lubisz podejmować nowe wyzwania , jest to klasa dla Ciebie!

Rozwiniesz umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym, także na poziomie specjalistycznego słownictwa prawniczego. Rozwiniesz umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, pracy w grupie, dyskutowania i słuchania innych, korzystania z różnych źródeł informacji.

 

W przyszłości będziesz mógł studiować,  np.: prawo, administrację, administrację  bezpieczeństwa publicznego, analitykę gospodarczą, archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bezpieczeństwo międzynarodowe .

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie , język angielski 

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestnictwa w:

·        obozach  naukowych

·        olimpiadach i konkursach naukowych

·        wykładach i konferencjach naukowych

·        wycieczkach do muzeów i innych placówek  naukowo-dydaktycznych

·        wycieczkach do instytucji publicznych, np.: parlamentu RP, urzędów,  sądu, prokuratury

·        spotkaniach z osobami publicznymi sprawującymi stanowiska samorządowe i polityczne (również absolwentami naszej szkoły)

I c- klasa medyczna

Jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami przyrodniczymi i chciałbyś w przyszłości realizować się w zawodzie lekarza, weterynarza, biotechnologa itp., jest to klasa dla Ciebie!

W przyszłości będziesz mógł studiować na tak przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, kosmetologia, weterynaria, zootechnika, dietetyka, behawiorystyka, ratownictwo medyczne, biotechnologia, analityka medyczna, farmacja, ochrona środowiska .


Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

·        zajęciach terenowych – poznawanie i badanie środowiska naturalnego regionu (warsztaty ekologiczne)

·        wycieczkach przedmiotowych

·        warsztatach z chemii i biologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej

·        obozie medycznym – w okresie wakacyjnym, przy zebraniu wystarczającej ilości uczestników

I d- klasa menadżersko-turystyczna

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, chcącą w przyszłości założyć własną firmę lub pracować dla międzynarodowej korporacji, jeśli pragniesz połączyć  życie zawodowe  z podróżowaniem i branżą turystyczną, jest to klasa dla Ciebie!

W przyszłości będziesz mógł studiować na wielu kierunkach, proponowanych przez SGH, np.: finanse i zarządzanie, globalny biznes, e-biznes, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

·        obozie naukowym – w okresie wakacyjnym, przy zebraniu wystarczającej ilości uczestników

·        wycieczkach edukacyjnych

·        lekcjach w Muzeum Geologicznym, Wielkiej Lekcji Geografii na Uniwersytecie Łódzkim

·        wycieczkach turystyczno - krajoznawczych

Ie- klasa politechniczno-językowa

 Jeżeli chcesz mieć  możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresu matematyki i fizyki, zdobywania wiedzy o prawidłowościach występujących w przyrodzie, o metodach ich poznawania oraz stosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów naukowych, jeżeli  pragniesz w przyszłości podjąć studia na zagranicznych uczelniach, jest to klasa dla Ciebie!

W przyszłości będziesz mógł studiować, np.: zarządzanie, ekonomię, automatykę i robotykę, bezpieczeństwo narodowe, biofizykę, biogospodarkę, bioinżynierię, biotechnologię, budownictwo, ekoenergetykę i wiele kierunków politechnicznych.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

·        wycieczkach przedmiotowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Nauki Kopernik

·        ćwiczeniach laboratoryjnych

·        konkursach przedmiotowych z matematyki, fizyki, języka angielskiego

·        Olimpiadzie Fizycznej

If- klasa politechniczno-informatyczna

Jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności informatyczne i zdolności matematyczne oraz potrafisz logicznie myśleć, jest to klasa dla Ciebie!

W przyszłości będziesz mógł studiować , np.: mechanikę, energetykę, lotnictwo, automatykę i robotykę, inżynierię lądową , elektronikę i techniki informacyjne, elektronikę, elektrotechnikę, geodezję i kartografię.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

 

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

 

·        wykładach  prowadzonych przez pracowników naukowych

·        obozie naukowym

·        wycieczkach do Centrum Nauki Kopernik oraz Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie

·        lekcjach przedmiotowych w Laboratorium CNK w Warszawie

·        projektach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski

·        projektach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów lub Centrum Edukacji Obywatelskiej

·        lekcjach przedmiotowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Ig- klasa ekonomiczno-administracyjna

Jeżeli twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, jeżeli chcesz być maklerem giełdowym, analitykiem, brokerem, logistykiem czy też prowadzić własną działalność gospodarczą, jest to klasa  dla Ciebie!

Rozwiniesz  umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym oraz uzyskasz dobre przygotowanie matematyczne.

W przyszłości będziesz mógł studiować,  np.: ekonomię, finanse i bankowość, ubezpieczenia ,administrację, analitykę gospodarczą, analizę i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, dyplomatykę.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Uczniowie klasy będą mieli możliwość wzięcia udziału w:

·        projektach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski

·        wyjazdach językowych

·        konkursach matematycznych i językowych

·        wycieczkach do instytucji publicznych

 

Nie bój się marzyć, Twoja przyszłość zależy od Ciebie!

 

 

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020