Zaloguj się do konta

Dofinansowania na kolejne drogi w gminie Iłów

Gmina Iłów
2019-12-27

19 grudnia, w dniu XIX Sesji Rady Gminy Iłów przekazałem informację o kolejnych dofinansowaniach dróg na 2020 r.

W nadchodzącym Nowym Roku – w sytuacji zabezpieczenia wkładu własnego w Budżecie Gminy szansę na dofinansowanie do 80% z Funduszu Dróg Samorządowych mają następujące projekty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wojewody Mazowieckiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 380251 w miejscowości Kaptury i Wszeliwy (930mb). Inwestycja o wartości 426 tys. zł, w tym: dotacja 80%-ok. 340 tys. zł (FDS -Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny 20% wartości inwestycji 85 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 380222 w miejscowości Olszowiec – Lubatka (2130 mb). Inwestycja o wartości 1mln 535 tys. zł, w tym dotacja 80%- 1mln 228 tys. zł (FDS- Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny 20% - 307 tys. zł.

Do końca grudnia zostanie złożony również wniosek o przebudowę drogi gminnej nr 380252 w miejscowości Kaptury (806 mb). Dana inwestycja może zostać dofinansowana z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączny koszt inwestycji to ok. 527 tys., a udział własny to 50%. (263 tys. zł).

Rozwój infrastruktury na terenie gminy Iłów to także efekt bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. W 2020 roku Starostwo planuje następujące inwestycje, w których wkład własny jest równo podzielony pomiędzy Urząd Gminy w Iłowie i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie- Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie. Inwestycja o wartości ok 896 tys. zł, w tym dotacja 80% -717 tys. zł (FDS-Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny gminy to 10% - ok. 90 tys. zł.

Odbudowa drogi powiatowej nr 3808W Iłów – Lasotka (dł. 1,584 km). Wartość inwestycji to 1mln 538 tys. zł, w tym dotacja 80% - 1 mln 230 tys. zł (zarządzanie kryzysowe -Wojewoda Mazowiecki), planowany wkład własny gminy to 10% - 153tys. zł.

Obydwa wnioski Starostwa są już pozytywnie zweryfikowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Starostwo planuje również złożyć wniosek na przebudowę drogi powiatowej nr 3838W w miejscowości Miękinki (dł. 0,962 km). Wartość inwestycji to 611 tys. zł, w tym dotacja 50% -305 447 zł (Marszałek Województwa Mazowieckiego), planowany wkład własny Gminy to 25% - ok. 152 723 zł.

Wypada podziękować p. Ministrowi Maciejowi Małeckiemu, p. Wojewodzie Konstantemu Radziwiłłowi i p. Jolancie Gonta Staroście sochaczewskiemu za tak owocne starania. Warto też docenić pracę pracowników przygotowujących wnioski.

Realizacja każdej w z wymienionych inwestycji wymaga wkładu własnego gminy. Zabezpieczenie środków w Budżecie Gminy na 2020 rok daje możliwość dalszych starań o wysokie dotacje, które w kolejnych latach mogą się nie powtórzyć.

Wstępnie zakwalifikowane w funduszach Wojewody Mazowieckiego wnioski na drogi gminne na kwotę blisko 2 mln zł wymagają wkładu własnego tylko ok.400 tys. zł, a drogi powiatowe na kwotę ponad 2,4 mln zł wymagają kwoty tylko 243 tys. zł. Wkład własny Gminy to tylko 14,5%.

Gdyby były zakwalifikowane wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego, to w budżecie Gminy potrzeba jeszcze ok. 400 tys. zł na wkład własny. Łącznie w Budżecie potrzeba niewiele ponad 1 mln zł, ale w stosunku do łącznej wartości inwestycji ponad 5,5 mln zł to tylko 18% całych kosztów. Czy można wyobrazić sobie bardziej korzystne warunki inwestowania w drogi i czy możemy odkładać starania na następne lata? Co znaczy zarzut Wiceprzewodniczącej Rady, że Wójt nie jeździ do Warszawy i nie pozyskuje środków?

Budżet Gminy Iłów będzie przedmiotem obrad podczas Sesji Rady Gminy, która odbędzie się 30 grudnia.

Jan Kraśniewski- wójt Gminy Iłów


Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020